သေခြင်းတရားနဲ့ လက်တစ်ကမ်း အကွာကို ရောက်ခဲ့တဲ့ မက်ဆီ